Vyšetření z krve na počkání (do 30 minut)

Aktuality

Stanovení hladiny progesteronu 
Jedná se o nejpřesnější metodu k určení doby krytí feny.

Stanovení hladiny celkového T4
Hypotyreóza je jedno z nejčastějších endokrinních onemocnění psů, které je způsobené nedostatečnou funkcí štítné žlázy, přičemž příznaky odpovídají snížené aktivitě metabolismu. Postihuje psy ve věku obvykle 4-10 let obou pohlaví.